top of page

RARE FORGE OYUN HÜKÜM VE KOŞULLARI

Son güncelleme: 11 May 2021

1. Tanımlar

 

Rare Forge

Rare Forge Oyun Yazılım Hizmetleri A.Ş, iştirakleri, ortak girişimleri ve iş ortaklıkları ve/veya bunların vekilleri, danışmanları, çalışanları, müdür ve yöneticilerini ifade etmektedir.
 

Hizmet/ler

Rare Forge’un oyun ve diğer içeriklerinin sunulmasına ilişkin hizmetleri ifade etmektedir.
 

Kullanıcı

Hizmetleri kullanan gerçek ve tüzel kişileri ifade etmekedir.
 

Sözleşme

İşbu hüküm ve koşulları içeren sözleşmeyi ifade etmektedir.
 

Fikri Mülkiyet Hakları

Herhangi bir ülkede koruma konusu olabilecek olan; her türlü oyun, metin, dijital veya sanatsal içerik, video, grafik, fotoğraf, resim, çizim, animasyon, ses, müzik, logo, marka, tasarım, yazılım, kod, arayüz, iş modeli, patent, faydalı model, buluş ve diğer ayırt edici fikri ürünler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Hizmetler’e ilişkin tüm hak ve menfaatleri ifade etmektedir.
 

Sosyal Ağ Siteleri

Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, Google+ ve benzeri sosyal ağ site ve uygulamalarını ifade etmektedir.
 

Servis İçeriği

Hizmetlerin kullanımı sırasında Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sunulan sanal para, eşya gibi her türlü sanal varlığı ifade etmektedir.
 

Hesap

Varsa, kullanıcı tarafından oluşturulan her türlü hesabı ifade etmektedir.
 

Hesap Bilgileri Bilgileri

Hesaba erişmek için girilmesi gereken her türlü şifre, kullanıcı adı, bilgi ve veriyi ifade etmektedir.

 

 

2. Giriş

 

İşbu Sözleşme, Rare Forge tarafından sunulan her türlü Hizmete erişiminiz ve kullanımız için uygulanacaktır. Söz konusu Hizmetleri kullanmadan önce işbu Hüküm ve Koşulları ve www.rareforge.com/privacy-policy adresinde yer alan Aydınlatma Metni’ni ve Gizlilik Politikası’nı dikkatlice okuyunuz. Hizmetlere erişmeniz ve Hizmetleri kullanmanız, işbu Sözleşme’yi okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Hizmetler, işbu Sözleşme’de ve yürürlükteki mevzuatta öngörülen hükümlere uygun olarak kullanılmalıdır.

 

Hizmetlere Sosyal Ağ Siteleri üzerinden erişmeniz veya Hesabınızı Sosyal Ağ Sitelerindeki hesaplarınızla bağlantılı hale getirmeniz halinde, ilgili Sosyal Ağ Sitesi’nin hüküm ve koşullarına uymak sizin sorumluluğunuzdadır.
 

 

3. Hesap Açma

 

Bazı Hizmetlere ya da Hizmetlerin belirli bir kısmına erişmek için hesap açılması gerekli olabilir. Bir Hesap oluşturmak ve Hizmetlerden yararlanmak için en az 18 yaşında olmanız gerekmektedir.

 

Açacağınız her türlü Hesabı işbu Sözleşme’ye uygun olarak kulanacağınızı kabul edersiniz. Rare Forge, Sözleşme’ye ya da mevzuata aykırı nitelikte bir davranışınızı tespit ettiğine, Hesabınızı askıya almaya veya kapatmaya yetkilidir.

 

Rare Forge’un, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Hesapların kullanım şeklini değiştirebileceğini, Hesabınızda sunulan belli servis ve içerikleri kaldırabileceğini, ek servis, içerik ve imkanlar sağlayabileceğini, ücretsiz sunulan bazı hizmetlerin ileride ücretli hale getirilebileceğini anlar ve kabul edersiniz.
 

 

4. Hizmet Koşulları’nda ya da Hizmetler’de Değişiklik Yapılması

 

Rare Forge; işbu Sözleşme’yi herhangi bir zamanda, kendi takdirinde olacak şekilde değiştirme ve bu metinlere ekleme yapma hakkını saklı tutmaktadır. Söz konusu metinlerin en güncel halleri www.rareforge.com/terms-of-service adresinde her zaman erişiminize açık tutulacaktır. Yapılan değişiklikler, söz belirtilen adreste yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Hizmetleri kullanmaya devam ettiğiniz süre boyunca, olası güncellemeleri ve değişiklikleri kabul etmiş sayılacağınızı lütfen unutmayınız. Söz konusu metinlerde meydana gelebilecek güncelleme ve değişiklikleri kabul etmemeniz halinde, Hizmetleri kullanmayı bırakmanız gerekmektedir.

 

Rare Forge, Hizmetleri sürekli olarak sağlayacağı, Hizmetler üzerinde güncellemeler yapacağı, şu anda ücretsiz olarak sunulan Hizmetlerin ücretsiz olarak sunulmaya devam edileceği yönünde herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Rare Forge, herhangi bir zamanda, önceden uyarıda bulunmaksızın Hizmetleri durdurabilir ya da Hizmetlere erişiminizi kısıtlayabilir. Kullanımlarınız boyunca işbu hüküm ve şartı anlamış olarak hareket edeceğinizi kabul ve taahhüt etmektesiniz.
 

 

5. Kullanım

 

Her ne sebeple olursa olsun, Hizmetler ve Hizmet içerikleri kopyalanamaz, çoğaltılamaz, satılamaz, kiralanamaz ve ticareti yapılamaz. Rare Forge’un bu nedenle uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyana karşı tazminat talep etme hakkı saklıdır.

 

Hizmetler, yalnızca işbu Sözleşme’deki hak ve yükümlülükler doğrultusunda, kişisel eğlence amacıyla kullanılabilir. Hizmetleri kullanmanız, Rare Forge ile bir ortaklık, istihdam ya da temsil ilişkisi kurduğunuz anlamına gelmeyecektir.
 

 

6. Kullanım Koşulları ve Genel İlkeler

 

 • Hizmetler, yalnızca kişisel eğlence amacıyla ve Kullanıcıların ticari olmayan kullanımları için sağlanmaktadır. Aksi yöndeki kullanımlara müsaade edilmeyecektir. Hesaplarınızın ve kullanım haklarınızın üçüncü kişilere satılması, kiralanması veya devredilmesi yasaktır. Hiçbir Hesap ya da Hizmet, ticari amaçlar için kullanılamayacaktır.

 

 • Hizmetlerin kullanımında genel dürüstlük ve iyi niyet kuralları esastır. Hesap oluştururken verilen bilgiler başka gerçek ya da tüzel kişilere ait bilgileri içermemeli ya da onları taklit etmemelidir.

 

 • Hesap ya da Hizmetlerin yasadışı faaliyetleri yürütmek ve teşvik etmek için ya da hukuka aykırı eylemlerde bulunarak kullanılması halinde, Rare Forge her türlü ihbar ve şikayet hakkını saklı tutmaktadır.

 

 • Rare Forge’un önceden yazılı onayını almadan, Hizmetlere ilişkin hiçbir logo, içerik, görsel, ses, müzik, tasarım ve benzeri menfaatler ticari amaçla olmasa bile kullanılamayacak, yansıtılamayacak yahut bunların kaydı gerçekleştirilemeyecektir.

 

 • Bu Hizmetler ve Hesaplar,  Rare Forge ya da üçüncü kişi sistemlerinin ve bilgisayar ağının zaaflarını test ve tespit etmek, teknik iletim ya da bilgi işletim sistemlerine erişmek, sistemlerde zaaf yaratmak, virüs ya da trojan benzeri zararlı ögeler yerleştirmek, Hizmetleri bozmak, engellemek, Hizmetlerden başka kullanıcıların yararlanmasını engellemek, toplum mühendisliği, internet korsanlığı, hile veya oyun deneyimini değiştirmek gibi amaçlar için kullanılamayacaktır.

 

 • Her ne amaçla olursa olsun, üçüncü parti yazılımların kullanılmaması gerekmektedir. Başka kullanıcılara zarar vermiyor veya onların oyun deneyimini olumsuz etkilemiyor bile olsa, yetkisiz erişim ve bot gibi uygulamalara izin verilmeyecektir.

 

 • Rare Forge’un gizlilik ve güvenlik önlem ve uygulamalarına bağlı kalınacaktır.

 

 • Taciz edici, tehditkar, müstehcen, onur kırıcı, karalayıcı, ırkçı, dini, cinsel nitelikli ya da diğer bir şekilde sakıncalı veya saldırgan söz ve eylemlerde bulunulamayacaktır.

 

 • Herhangi bir Aktarma Kontrol Protokolü (“TCP”) ve/veya İnternet Protokolü (“IP”) paket başlığını veya her türlü haber grubu gönderiminin başlık bilgisinin herhangi bir kısmının taklit edilmesi yasaktır. Hizmetler, aldatıcı sahte veya hatalı kaynak tanımlayıcı bilgi göndermek için kullanılamayacaktır.

 

 • Reklam, tanıtım, pazarlama, zincirleme posta gibi faaliyetler Hizmetler ve Hesaplar yoluyla gerçekleştirilemez.

 

 • Rare Forge tarafından sağlanan hususlar veya genel olarak erişilebilir olan üçüncü kişi internet tarayıcıları haricindeki bir motor, yazılım, araç, etmen, aygıt, veri madenciliği araçları ya da benzer mekanizmalar kullanmak suretiyle herhangi bir arama ya da erişim faaliyeti yürütülemeyecektir.

 

 • Hizmetlerin kullanımı sırasında yükleyebileceği, erişebileceği, iletişim kurabileceği, gönderebileceği, paylaşabileceği veya başka bir şekilde kullanıma sunabileceği tüm içeriklerden tamamen Kullanıcı sorumlu olacaktır.

 

 • Rare Forge nezdindeki platformlarda yasaklanmanız halinde, Rare Forge’un önceden yazılı izni olmadan işbu Sözleşmedeki Hizmetleri de kullanmamanız gerekmektedir.

 

 • Yukarıdaki esaslara aykırı hareket edilmesi halinde Rare Forge’un bu nedenle uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyan nedeniyle tazminat talep etme hakkı saklıdır.

 

Kullanıcıların tabi olduğu ilke ve yükümlülükler buradakiler ile sınırlı olmayıp, Kullanıcıların mevzuat kapsamında yasaklanan ve/veya suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirmemesi, mevzuatta öngörülmemiş olsa bile genel ahlak, adap, dürüstlük kurallarına ve hukukun genel ilke ve esaslarına aykırı hareket etmemesi gerekmektedir.

 

Rare Forge, hangi eylemlerin kullanım kurallarına aykırı olduğunu belirleme hakkını saklı tutmaktadır.  Rare Forge, Hesabınızın askıya alınması ve kalıcı olarak iptal edilmesi dahil tüm işlemleri yapma hakkını saklı tutmaktadır. Kullanım kurallarına bir aykırılık tespit edilmesi halinde işleme konacak yaptırımlar nedeniyle Kullanıcı tarafından hiçbir iade ya da tazminat talebi öne sürülemeyecektir.
 

 

7. Hesap ve Hesap Bilgileri

 

Hizmetler’e erişim sağlamak ve Hizmetler’den faydalanabilmeniz için bir Hesap oluşturmanız talep edilebilir. Böyle bir durumda Hesabın oluşturulması ve güvenliği için gereken bilgileri girmeniz beklenecektir.

 

Hesap Bilgilerinin ve parolanın gizli tutulması ve güvenliği sizin sorumluluğunuzdadır. Bu bilgileri başkalarıyla paylaşmamanız gerekmektedir. Böyle bir bilgi paylaşımı halinde, işbu Hizmet Koşulları’nın ihlal etmiş olacağınızı anlamakta ve kabul etmektesiniz.

 

Kredi kartınızın, diğer ödeme sistemlerinin ve sanal paralarınızın kullanılması da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, Hesabınızda gerçekleşecek tüm işlemlerden siz sorumlu olacaksınız. Bu nedenle, parolanızı güvenli bir şekilde saklamanız ve Hesap Bilgilerinizi her ne sebeple olursa olsun başkalarıyla paylaşmamanız gerekmektedir.

 

Hesap Bilgilerinizin güvenliğini sağlamamanız halinde, ilgili Hesapta gerçekleşecek satın alma dahil her türlü işlemden sorumlu tutulacağınızı anlamakta ve kabul etmektesiniz.


 

8. Kullanıcı Hesap ya da Hizmetlerinin Askıya Alınması ve Sonlandırılması

 

Rare Forge; Sözleşmedeki herhangi bir hükme uymamanız veya Hizmetler’in herhangi bir şekilde yasa dışı veya usulsüz kullanılması ya da tüm bunlardan kuşku duyulması durumunda, diğer hukuki haklarını saklı tutarak, size bildirimde bulunmaksızın Hesaplarınızı, Hizmetlerinizi veya bunların bazı kısımlarına erişiminizi sınırlandırabilir, askıya alabilir, sonlandırabilir, değiştirebilir veya iptal edebilir.

 

Hesapların ya da Hizmetlerin kalıcı veya geçici sona ermesine yol açan her durumda, ilgili Hizmetler kapsamında elde ettiğiniz tüm menfaatlerinizi, ayrıcalıklarınızı, kazanılmış ve/veya satın alınmış Servis İçeriğini yitirebilirsiniz. Rare Forge, bu şekilde bir yaptırım uygulaması halinde hiçbir ödeme iadesi gerçekleştirmeyecek veya yaşanan kayıp ve sonuçlardan sorumlu tutulamayacak, tazminat ödeme yükümlülüğü altında olmayacaktır.

 

Rare Forge, herhangi bir zamanda söz konusu Hizmetlerin bir kısmını veya tamamını sağlamaktan vazgeçme, ücretsiz sağlanan hizmetleri ücretli hizmetlere dönüştürme ve Hizmetleri sağlamayı gecici ya da tamamen durdurma hakkını saklı tutmaktadır. Rare Forge’un bu hakkını kullanması halinde, Hizmetlerden faydalanma hakkınız kendiliğinden ve tazminatsız olarak sona erecektir. Başka bir ifadeyle Rare Forge, böyle bir durumda Kullanıcıya tazminat ödeme zorunluluğu altında olmayacaktır. Rare Forge’un bu hakkını anladığınızı, Hizmetlerin geçici veya kalıcı olarak sona ermesi halinde hiçbir menfaat ya da tazminat talebinde bulunamayacağınızı gayri kabili rücu olarak kabul ve beyan etmektesiniz.

 

RARE FORGE, 180 GÜN BOYUNCA ERİŞİLMEMİŞ HERHANGİ BİR HESABI SONLANDIRMA HAKKINI SAKLI TUTMAKTADIR.
 

 

9. Servis İçeriği Satın Alma ve Ücret

 

Sağlanan Hizmetler kapsamında oyun-içi para, ayrıcalık veya eşya gibi sanal varlıklar edinmek istemeniz halinde, Türk Lirası veya döviz cinsinden ilgili karşılığını ödeyerek Servis İçeriği satın alabilirsiniz.

 

Sanal varlıklarının tümünün Rare Forge’un tasarrufu altında olduğunu, bunların hiçbir gerekçe belirtilmeksizin Rare Forge tarafından izlenebileceğini, askıya alınabileceğini, iptal edilebeceğini kabul ve beyan etmektesiniz. Rare Forge bu hakkı kullandığı takdirde her ne sebeple olursa olsun hiçbir yükümlülük altında olmayacaktır. Ödediğiniz ücrete bakılmaksızın, hiçbir sanal varlık ve Servis İçeriği üzerinde mülkiyet hak ve yetkisine sahip olmadığınızı gayri kabili rücu olarak kabul etmektesiniz. Ödemelerini yaptıklarınız da dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, tüm Servis İçeriklerinin mülkiyeti süresiz olarak Rare Forge’a ait olacaktır.

 

Servis İçerikleri hiçbir koşulda gerçek dünyanın ticaret ve tüketici işlemlerinde konu edilemeyecektir. Servis İçerikleri, Rare Forge dışında hiçbir gerçek ya da tüzel kişi tarafından başkalarına kullandırılamaz, kiralanamaz, lisanslanamaz, satılamaz ve devredilemez. Rare Forge bu konuda her türlü özel politika belirleme ve değiştirme hakkını saklı tutar. Servis içerikleri, yalnızca Hizmetlerin kullanılması ile bağlantılı olarak kullanılabilir.  Satın alınabilir Servis İçeriklerini başka herhangi bir amaçla veya ödeme aracı olarak kullanmayacağınızı kabul edersiniz.

 

Rare Forge’un mutlak ya da münhasır yetkilerini kullanması, Hesabın silinmesi, iptal edilmesi, askıya alınması ya da işbu Sözleşmenin değiştirilmesi, feshedilmesi veya sona ermesi gibi herhangi bir halde kaybolan ya da silinen Servis İçeriklerine ilişkin her türlü tazminat taleplerine ilişkin olarak, Rare Forge aleyhine talep ve iddia öne süremeyeceğinizi gayri kabili rücu olarak kabul etmektesiniz.
 

 

10. Geri Ödeme ve İade Politikası

 

Yapılan bütün satış ve ödemeler, varsa mevzuat gereği iadesi zorunlu olanlar hariç nihai ve geri alınamaz niteliktedir. Rare Forge, varsa mevzuattan kaynaklanan iade yükümlülüğü hariç satılan Servis İçerikleri için para iadesi politikası yürütmeyecektir.

 

Hesabınızı yanlışlıkla silmeniz yahut Rare Forge ya da yetkili merciiler tarafından Hesabı kullanmaktan men edilmeniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmetler ve dolayısıyla Servis İçerikleri üzerindeki fiili veya hukuki kullanım imkanını kaybetmeniz halinde, kullanamadığınız Servis İçerikleri için para iadesi yapılmayacağını ve bu konuda Rare Forge’un hiçbir tazminat yükümlülüğü bulunmadığını kabul etmektesiniz.

 

Servis İçerikleri için ödenecek ücretler Rare Forge tarafından serbestçe belirlenecek, herhangi bir zamanda değiştirilebilecektir. Ücret değişiklikleri derhal uygulamaya konacaktır.

 

Herhangi bir Servis İçeriğinin sunuluyor olması, bunun ileride de sunulacağı anlamına gelmemektedir.


 

11. Fikri Mülkiyet Hakkı ve Kullanıcı İçeriği

 

İşbu Sözleşme ve tamamlayıcı parçalarında düzenlenen hiçbir husus Fikri Mülkiyet Haklarına yönelik bir lisans ya da hak verildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Rare Forge, Hizmetler’e ilişkin tüm Fikri Mülkiyet Haklarını saklı tutmaktadır.

 

Aksi kararlaştırılmadığı müddetçe, bir Hesap üzerinden ele edilip edilmediğine bakılmaksızın, satın alınmış ya da kazanılmış sanal varlıklar veya Hizmetler kapsamında elde edilen ve saklanan diğer kazanım ve özellikler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, herhangi bir içeriğe ilişkin hiçbir Fikri Mülkiyet Hakkına veya menfaate sahip olmadığınızı kabul ve beyan etmektesiniz.

 

Hizmetler ile bağlantılı olarak Rare Forge’un veya Rare Forge’un alt-yüklenicilerinin sistemlerine yüklediğiniz, aktardığınız tüm görsel, yazı ve içerikler (“Kullanıcı İçeriği”) üzerinde hak sahibi olduğunuzu, Kullanıcı İçeriklerinin üçüncü kişilere ait Fikri Mülkiyet Haklarını içermediğini veya bunları ihlal etmediğini kabul ve taahhüt edersiniz. Kullanıcı İçeriklerine ilişkin olarak Rare Forge’a, Kullanıcı İçeriklerinin işlenmesi, çoğaltılması, yayılması, temsil edilmesi, umuma iletilmesi, değiştirilmesi, tercüme edilmesine ilişkin olarak, Dünya çapında geçerli, ücretsiz, devredilebilir ve alt-lisans verilebilir süresiz bir basit lisans hakkı verdiğinizi kabul edersiniz.

 

Gizli olduğunu düşündüğünüz hiçbir bilgi, veri ve/veya fikrinizi Hizmetler kapsamında paylaşmayınız.   Aksi yönde hareket edilmesi halinde Rare Forge, hiçbir şekilde sorumlu olmayacak ve bunların kullanılmaları halinde hiçbir ödeme gerçekleştirmeyecektir.  

 

Başka Kullanıcılar ile yapacağınız iletişim ve etkileşimlerden sizin ve etkileşimde bulunduğunuz Kullanıcı’nın sorumlu olduğunu, başka Kullanıcılar tarafından size verilebilecek maddi-manevi zararlardan ötürü Rare Forge’un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, başka Kullanıcılara verebileceğiniz maddi-manevi tüm zararlardan münhasıran sorumlu olduğunuzu anlar ve kabul edersiniz.
 

 

12. Güncellemeler

 

Rare Forge, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, gerektiğinde önceden haber vermeksizin Hizmetleri, uygulamaları ve oyunları güncelleyebilir. Hizmetlerin bir kısmının veya tamamının devamı için Kullanıcı tarafından ilgili güncellemenin yüklenmesini şart koşabilir.

 

Benzer şekilde, Hizmetlere erişebilmek için bazı durumlarda üçüncü kişilere ait yazılımların güncellenmesi de gerekebilecektir.

 

Rare Forge, Hizmetler üzerinde güncelleme sağlayacağı yönünde herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.


 

13. Üçüncü Taraf Hizmetleri

 

Rare Forge, Hizmetlerin herhangi bir kısmı ya da özelliği ilgili üçüncü taraf hizmetlerine yönlendirme yapma hakkını saklı tutar. Bu tarz bir yönlendirme halinde işbu üçüncü kişi hüküm ve koşullarını dikkatli bir şekilde okumanız ve onaylamanız gerekmektedir.
 

 

14. Garanti Sorumluluğunun Reddi

 

Rare Forge,  açık veya örtülü herhangi bir garanti olmaksızın, Hizmetleri olduğu gibi ve mevcut şekliyle kullanıma sunacaktır.

 

HİZMETLER; TİCARİ ELVERİŞLİLİK, MÜLKİYET, İHLAL DURUMUNUN BULUNMAMASI VE TARAFLAR ARASINDAKİ GEÇMİŞ İŞLEMLERE DAYANAN YORUM YOLUYLA VEYA ÖRF VE ADETLERE GÖRE BELİRLENECEK HUSUSLAR DA DAHİL ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK YA DA ÖRTÜLÜ HERHANGİ BİR GARANTİ İÇERMEMEKTE, TAMAMEN "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT ŞEKLİYLE" SAĞLANMAKTADIR. RARE FORGE, HİZMETLERE HER ZAMAN VE HER YERDE ERİŞEBİLECEĞİNİZİ, HİZMETİN AKSAMAYACAĞINI YA DA KUSURSUZ OLACAĞINI, HATALARIN DÜZELTİLECEĞİNİ VEYA OYUNDA YA DA HİZMETLERDE VİRÜS VEYA ZARARLI BAŞKA BİLEŞENLER BULUNMADIĞINI GARANTİ ETMEMEKTEDİR.

 

Rare Forge’a uygulanacak hukukunun garanti sorumluluğunun reddini kabul etmiyor olması halinde, Rare Forge’un yükümlülük kapsamı uygulanacak hukukun asgari düzenlemelerine tabi tutulacak, azami hiçbir ölçüt dikkate alınmayacaktır.


 

15. Sorumluluk Sınırlandırması

 

RARE FORGE; SİZE KARŞI, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İŞBU SÖZLEŞME’DEN VEYA HİZMETLERİN KENDİSİNDEN KAYNAKLANIP YA DA BU SÖZLEŞME’YLE VEYA HİZMETLERLE İLGİLİ OLUP SÖZLEŞMEYE, HAKSIZ FİİLE VEYA BAŞKA BİR HUKUK UYGULAMASINA DAYANIYOR OLSUN VE RARE FORGE BÖYLE BİR ZARAR OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSUN YA DA OLMASIN, GELİR, KAR VE VERİ KAYBI VEYA İŞLERİN AKSAMASI YA DA DİĞER MADDİ OLMAYAN ZARARLAR DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE DOLAYLI, ÖZEL, CEZAİ VE DİĞER BENZER HİÇBİR ZARAR YA DA TAZMİNATTAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. RARE FORGE’UN SORUMLULUĞU, İLK TALEPTE BULUNDUĞUNUZ TARİHTEN HEMEN ÖNCEKİ ALTI (6) AY İÇİNDE RARE FORGE’A BU HİZMET KOŞULLARINA GÖRE YAPTIĞINIZ ÖDEME MİKTARI İLE SINIRLIDIR.


 

16. Tazminat

 

Bu Sözleşme’nin veya yürürlükteki mevzuatın tarafınızca ihlal edilmesinden ötürü üçüncü tarafların Rare Forge’a karşı ileri sürdüğü tazmin taleplerine, taleplere, zararlara, yargılama giderlerine veya makul avukatlık ücretleri dahil diğer kayıplara karşı Rare Forge’u tazmin etmeyi, savunmayı, elinizde bulunan lehe bilgi ve verileri Rare Forge ile paylaşmayı ve Rare Forge aleyhine hareket etmemeyi kabul ve beyan etmektesiniz.

 

İşbu maddenin; Hizmet, Hesap veya işbu Sözleşmenin kullanımdan kalkmasından sonra dahi geçerli olmaya devam edeceğini, aksine düzenlemelerin ancak Rare Forge’un yazılı rızasıyla gerçekleştirilebileceğini kabul ve beyan etmektesiniz.


 

17. Toplu Dava Yasağı

 

Rare Forge ve Kullanıcı birbirlerine karşı bireysel davalar açabilecektir. İşbu Sözleşmenin kabulünü takiben, toplu dava açma hakkından feragat ettiğinizi, bu yönde hiçbir faaliyetinizin olmayacağını ve sadece bireysel olarak Rare Forge aleyhine dava açabileceğinizi anlamakta ve kabul etmektesiniz.

Kullanıcı, bir toplu davada davacı veya toplu dava tarafı olarak talepte bulunamayacaktır.

Rare Forge bu konuda yazılı bir irade beyanı ortaya koymadıkça, Kullanıcının taraf olduğu davalarda mahkeme birden fazla kişinin davasını tek bir dava bünyesinde birleştiremez, toplu hale getiremez veya grup adına açılan bir tahkim yargılaması yürütülemez.

Mahkemenin bir Kullanıcı davasında verdiği karar veya hüküm sadece davayı açan Kullanıcıyı etkiler ve diğer kullanıcılarla olan uyuşmazlıkların karara bağlanmasında kullanılamaz.


 

18. Kısmi ya da Tamamen Geçersizliğin Tespiti

 

Yetkili bir mahkeme tarafından Sözleşmenin veya tamamlayıcı parçalarının bir bölümünün tamamen veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu tespit edilmedikçe, Sözleşme’nin tüm hükümleri Rare Forge ve Kullanıcı arasında aynen geçerli olacaktır. Kısmen geçersizlik halinde, kısmen geçersizliğine hükmedilmeyen diğer bütün hükümler bu durumdan etkilenmeyecek ve aynen geçerli olmaya devam edeceklerdir.
 

 

19. Temlik

 

Rare Forge, işbu Sözleşmeyi veya tamamlayıcı parçalarını tamamen ya da kısmen ve herhangi bir zamanda, sizin rızanızı almaksızın herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye temlik ya da devredebilir.

 

Sözleşme veya tamamlayıcı parçalarından doğan herhangi bir hak veya yükümlülüğünüz, Rare Forge’un önceden yazılı onayı olmaksızın tarafınızca temlik ya da devredilemeyecektir. Önceden yazılı izin almadan gerçekleştirdiğiniz her türlü temlik ve devir hükümsüz olacaktır.
 

 

20. Ek Politikalar

 

Rare Forge, belirli ek hizmetlere ve bağlılık programlarına ilişkin ek politikalar düzenleyebilecektir. Bu hizmetleri kullanma hakkınız söz konusu özel politikalar ile işbu Sözleşme ve tamamlayıcı parçalarına tabi olacaktır.
 

 

21. Tamamlayıcı Parçalar

 

Hizmet Koşulları, Gizlilik Politikası, Aydınlatma Metni ve her türlü ek politika ve atıf yoluyla açıkça işbu Sözleşmenin kapsamına alınan her türlü belge, Rare Forge ile aranızdaki mutabakatın tamamını oluşturacaktır.

 

İşbu Sözleşme, siz ve Rare Forge arasında oluşturulan daha önceki elektronik, sözlü veya yazılı tüm anlaşmaların yerine geçmektedir.

 

 

22. Feragatin Yazılı Olması

 

Rare Forge’un, işbu Sözleşme ya da tamamlayıcı parçalarının herhangi bir hükmünü yerine getirmeye sizi zorlamaması ya da bu bağlamda herhangi bir hakkını kullanmaması, Rare Forge’un söz konusu haklarından ya da hükümden feragat ettiği veya vazgeçtiği şeklinde yorumlanmayacaktır.

 

İşbu Sözleşme dahilindeki Rare Forge tarafından gerçekleştirilecek her türlü tadil, onay, rıza ve feragatler sadece yetkili ıslak imzasını taşıyan yazılı yollarla gerçekleştirecek, Rare Forge tarafından verilen sözlü ya da yetkili ıslak imzası taşımayan yazılı hiçbir beyan ya da talimat işbu Sözleşmenin tadili ya da feragati olarak yorumlanmayacaktır.
 

 

23. Başvurulabilecek Çareler

 

İşbu Hizmet Koşulları tahtında Rare Forge’un sahip olduğu hakların, menfaatlerin ve Rare Forge’a karşı üstlendiğiniz yükümlülüklerin aynen ifa edilmesi gerektiğini, bunların ihlalinin Rare Forge’a sadece maddi tazminat ödenmesi ile telafi edilemeyeceğinden, Rare Forge’un, ihtiyati tedbir vb. önleyici, durdurucu nitelikte başka çarelere (teminat mektubu, teminat verme ya da zararı kanıtlama yükümlülüğü olmaksızın) hak kazanacağını kabul ve beyan etmektesiniz.

 

Önleyici veya hakkaniyete dayanan başka bir telafi kararı talep etme doğrultusundaki tüm haklardan gayri kabili rücu olarak feragat etmektesiniz.

 

Buna göre, mevcutsa, tüm talep ve iddialarınızı işbu Sözleşmede sınırlandırılan şekilde maddi tazminatla sınırlı tutmayı kabul etmektesiniz.
 

 

24. Denetleme

 

Rare Forge, Kullanıcı davranış ve içeriklerinin takibinden, kontrolünden, denetlenmesinden veya diğer uygunsuz Kullanıcı eylemlerinden ötürü herhangi bir sorumluluk altında değildir. Kullanıcılar, kendilerince veya diğer Kullanıcılar tarafınan gerçekleştirilen her türlü tutum, davranış ve eylem ile ilgili tüm riskleri üstlendiklerini kabul ve beyan ederler.

 

Rare Forge, hiçbir gerekçe belirtmeden ve önceden haber vermeden, Hizmetler üzerindeki her türlü Kullanıcı faaliyetini, içeriğini ve Hesabını denetleyebilir, engelleyebilir, silebilir, yasaklayabilir. İşbu Sözleşmenin kabulü ile birlikte Rare Forge’un Hizmet ve Kullanıcı denetim ve kontrolüne ilişkin münhasır yetkisini gayri kabili rücu olarak kabul etmektesiniz.

 

Kullanıcılarla herhangi bir uyuşmazlık yaşamanız halinde, Rare Forge’u her türlü yasal talep, iddia ve zarardan ötürü ibra etmekte olduğunuzu, Rare Forge’un bu tür uyuşmazlıklarınızdan bağışık olduğunu kabul ve beyan etmektesiniz.

 

Rare Forge, Hizmetler nedeniyle üçüncü kişilerle yaşayabileceğiniz hiçbir uyuşmazlığınızda taraf olma yükümlülüğü altında değildir ve olmayacaktır. Ancak Rare Forge’un, herhangi bir uyuşmazlığa, fer’i müdahil olarak ya da başka herhangi bir sıfat altında dahil olma hakkı saklıdır.
 

25. Birleşme, Devir ve Satış

 

Rare Forge’un veya sadece ilgili Rare Forge Hizmetinin bir birleşmeye, devralmaya, satışa, durum tespit çalışmasına, yeniden yapılandırmaya, icra ve iflas hukuku işlemine vb. konu olması halinde, Rare Forge, bu konuda hukukun öngördüğü en geniş tasarruf yetkisine sahip olacaktır.
 

 

26. Mücbir Sebep

 

Deprem, yangın, sel, heyelan gibi doğal afetler, savaş, terör eylemleri, ayaklanmalar, ambargolar, sivil ya da askeri mercilerin eylemleri, kaza, grev, diplomatik ya da lojistik krizler, salgın hastalık, yakıt, enerji, istihdam ya da materyal eksikliği gibi Rare Forge’un tek taraflı kontrolü dışında gelişen, öngörülemez nedenlerden veya koşullardan kaynaklanan ve işbu Sözleşmenin ifa edilmesini Rare Forge açısından engelleyen durumlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, kontrol dışı nedenlerden kaynaklanan herhangi bir gecikmeden veya ifa edememe halinden dolayı Rare Forge sorumlu tutulamayacaktır.
 

 

27. Uyuşmazlık Çözümü ve Geçerli Hukuk

 

Hizmetleri kullanımınız sırasında yaşadığınız her türlü sorun için bizimle contact@rareforge.com e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

 

İşbu Sözleşme ve tamamlayıcı parçaları kapsamında yaşanabilecek her türlü uyuşmazlık Türk hukukuna ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlüklerinin yargı yetkisine tabidir.
 

28. İletişim, Geri Bildirim ve Bildirim

 

Rare Forge,   oyunların mobil uygulama platform sayfaları, Sosyal Ağ Siteleri, oyunlar arayüzleri üzerinden ve tarafımıza sunacağınız iletişim adresine gönderilecek e-posta ya da diğer bir haberleşme yöntemi yoluyla tanıtım ve duyuruda bulunmak için size bildirimde bulunabilir.

 

İşbu Hizmet Koşulları veya Gizlilik Politikası kapsamında sizin tarafınızdan yapılan ya da yapılması gereken her türlü bildirim contact@rareforge.com adresine yapılmalıdır.

 

Rare Forge’a göndermek istediğiniz geri bildirimler için contact@rareforge.com adresini kullanabilirsiniz. Geri Bildirim yapmanız durumunda; ilgili geri bildirimi herhangi bir amaç doğrultusunda kullanma, kopyalama, değiştirme ve faydalanma için dünya çapında geçerli, sürekli, gayri kabili rücu, ücreti tamamen ödenmiş, telifsiz, alt lisans konusu yapılabilir ve devredilebilir bir lisans vermekte olduğunuzu kabul ve beyan etmektesiniz.

 

Lütfen göndermiş olduğunuz her türlü bildirimde Rare Forge ile iletişim kurmanızın nedenini ayrıntılı bir biçimde yazınız.

 

bottom of page